Lejeret

Vi rådgiver primært udlejere og erhvervslejere om lejeret i form af udarbejdelse af kontrakter, vurdering af lejeniveauet, lejeretlig due diligence, fraflytningsopgør og huslejesager, med henblik på at fastholde og optimere værdien af en udlejningsejendom.

Ud fra en konkret vurdering bistår vi også lejere.

Vi fører sager i Boligretten og underviser i både leje- og erhvervslejeret.

Gode råd til udlejere i skimmelsvampesager. Klik her