Fugt og skimmelsvamp

Håndtering, udbedring og dækning

Vi har en mangeårig erfaring med og indsigt i håndteringen af skimmelsvampesager og er specialister indenfor området. Vi har ligeledes mange års erfaring med behandling af skader under husforsikring, ejerskifteforsikring, bygningsforsikring, byggeskadeforsikring entrepriseforsikring og rådgiveransvar.

Er du boligejer, forsikringstager eller en forening og har en fugt- og skimmelskade, kan vi allerede tidligt i processen være med til at gøre en forskel for dig. Vi tilbyder at rådgive om skimmelsvamp i forhold til håndtering, teknisk bistand, omfangsbestemmelse, indhentning af tilbud og udbedring.

Vi bistår med at vurdere og håndtere sagen bedst muligt fra sagens opstart med henblik på at opnå en erstatningsopgørelse og/eller iværksættelse af reparation hurtigst muligt. Vi bistår også gerne med en vurdering af, om der kan rettes et krav mod 3. mand eller et forsikringsselskab samt udarbejdelse af et sådant krav.

Fokus i vores rådgivning er, i) hvordan du på bedste vis dokumenterer en skade i forhold til at opnå dækningstilsagn under en forsikring og dermed står bedst muligt i skadesagen samt ii), hvordan du skal forholde dig til skaden, så skaden ikke forværres, mulighed for dækningstilsagn ikke forringes eller forkert udbedring undgås.

Derudover tilbyder vi bistand til sikring af at erstatningsopgørelsen er opgjort korrekt i forhold til indhold, omfang og afskrivning i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne. For at sikre fremdriften i sagen tager vi dialogen med dit forsikringsselskab eller 3. mand med det overordnede mål at sikre, at de nødvendige arbejder og omfang udføres i forbindelse med reparationen.

Såfremt det er nødvendigt, tilbyder vi bistand til udarbejdelse af en klage til Ankenævnet for Forsikring eller begære isoleret bevisoptagelse/syn og skøn samt udtage stævning.

Vores kompetencer inden for fugt og skimmelsvamp omfatter:

Vores eksperter

Marie-Louise
Marie-Louise Pind
Advokat, partner
Ulrikke
Ulrikke Oxbjørn
Advokat