Køb og salg af fast ejendom

Hvad enten det drejer som om køb/salg af en erhvervsejendom eller en privat bolig, kan Pind & Partnere bistå. Vi rådgiver inden for alle områder af køb og salg af fast ejendom, og vi har mangeårig erfaring hermed. Når det kommer til køb af bolig er tryghed ofte det klienten lægger mest vægt på. Tryghed i forbindelse med køb af bolig indebærer, at klienten rådgives om alle væsentlige risici, og at der kommunikeres på en enkel og forståelig måde.

Vores fokus er ikke ”blot” på det juridiske i form af købsaftalens indhold. Vi har stort fokus på også at rådgive klienten om tilstandsrapporten og ejerskifte- og husforsikringen samt tekniske undersøgelser forud for handlen, eftersom vores mangeårige erfaringer med forsikringssager desværre giver et billede af, at mange købere ikke har haft tilstrækkeligt fokus på husets tilstand, og hvad forsikringen dækker.

Vi bistår tillige med vilkårsforhandlinger samt oprettelse af samejeoverenkomst, gældsbrev og testamente i forbindelse med bolighandlen.

Ønsker du at sælge din bolig uden om en ejendomsmægler, bistår vi med udarbejdelse af købsaftale samt indhentelse af relevante dokumenter og berigtigelse af handlen.

Pind & Partnere har desuden en betydelig erfaring med transaktioner. Vores transaktionsteam består af en række partnere og senioradvokater, der har gennemført erhvervshandler gennem en årrække, både aktivhandler men tillige selskabshandler. Vi fokuserer på værdiskabende due-diligence rapporter fremfor et resumé af dokumenterne. Vores erfaring med byggesager har givet os en byggeteknisk indsigt, der kan medvirke til at afklare mulige faldgruber ift. kvaliteten af ejendomme. Vi samarbejder med en række tekniske specialister, der tillige kan medvirke til at opnå den bedst mulige indsigt i det købte produkt.

Vores kompetencer inden for køb og salg af fast ejendom omfatter:

Vores eksperter

Anders Schmidt
Anders Kalsensgaard Schmidt
Advokat
_28A6415 BBB
Anders Troelsen
Advokat, partner
Jesper Nørgaard 03
Jesper Nørgaard
Advokat, partner
Marie-Louise
Marie-Louise Pind
Advokat, partner
Ulrikke
Ulrikke Oxbjørn
Advokat