Samarbejde, konflikthåndtering og mediation

Investering i det gode samarbejde i bygge- og renoveringssager er essentiel, så der lægges et godt fundament helt fra start. Samarbejder, der bygger på tillid, er mere effektive, kreative, løsningsorienteret og innovative. Høje krav til eksekvering og kreativ tænkning om løsninger kræver et team i overskud samt et højt bevidsthedsniveau præget af åbenhed, psykologisk tryghed, trivsel og en stor motivation for at arbejde sammen imod det fælles mål.

Vi hjælper virksomheder med at skabe en kultur i deres projekter, hvor der fra start til slut er fokus på trivsel, læring, åbenhed og tillid i samarbejdet for alle deltagere. Vi vil skabe rammerne for, at der under projektets gennemførelse kan ske en opbygning af stærke personlige relationer i forhold til at skabe tillid og samarbejde således, at alle projektdeltagere over tid oplever at være på samme team og arbejdende hen i mod det samme mål.

Det sker med en kombination af teamcoaching, undervisning, workshops, bevidsthedstræning, inspirationsforedrag, forebyggende faciliterede samtaler.

Medation en moderne konfliktmæglingsmetode, hvor parterne selv løser konflikten godt hjulpet af en mediator, der faciliterer processen og sikre at rammerne for de stridende parter er trygge. Mediator er upartisk og trænet til at støtte parterne i at få en dialog mellem de involverede parter, der kan løsne op for en konflikt.

Selv de mest fastlåste konflikter, hvor parterne ikke i starten tror på en løsning, kan forløses, når parterne finder ind til deres interesser, der ligger bag konflikten. Når det sker, går det typisk hurtigt med at finde løsninger og opnå enighed.

Mediation resulterer i hurtigere, billigere og bedre løsninger for parterne. Faktisk ender 3 ud af 4 mediationer med en aftale mellem parterne. De fleste medationssager kan løses på en enkelt dag uden forberedelse for mediator. Komplicerede sager kræver mediators forberedelse f.eks. gennemgang af materiale og separate møder med parterne inden man mødes til den egentlige mediation. Vi har erfaring for at selv tunge byggesager kan løses på 2-3 mediationsdage. Til sammenligning tager retssager ofte 1-3 år.

Vi kan gennemføre en mediation med kort varsel. En vellykket mediation slutter med at parterne bliver enige om en aftale, der nedfældes og underskrives af parterne. Vi har en uddannet mediator, der er klar til at hjælpe. Ring og hør om jeres konflikt er egnet til mediation.

Vores kompetencer inden for samarbejde, konfliktløsning og mediation omfatter:

Vores eksperter

Marie-Louise
Marie-Louise Pind
Advokat, partner