Forsikringsret

Hvad er du dækket for og hvad er du berettiget til?

Vi har en mangeårig erfaring med og indsigt i håndteringen af ejerskifteforsikringssager, særligt skader om skimmelsvamp.

Derudover har vi mange års erfaring med behandling af skader under husforsikring, bygningsforsikring, byggeskadeforsikring, entrepriseforsikring og rådgiveransvar. Skadebegrebet i ejerskifteforsikringens forstand kan være svært at forstå, og praksis på området udvikler sig i takt med de afgørelser som Ankenævnet for Forsikring træffer, som vi løbende holder os opdateret omkring.

Er du forsikringstager og har en skade, kan vi allerede tidligt i processen være med til at gøre en forskel for dig. Vi bistår dig med at vurdere og håndtere sagen bedst muligt fra starten af med henblik på at opnå en erstatningsopgørelse og iværksættelse af reparation hurtigst muligt.

Vores fokus i rådgivningen er, hvordan du bedst på bedste vis dokumenterer en skade for derved at opnå dækningstilsagn og stå bedst muligt i skadesagen. Desuden fokuserer vi på, hvordan du skal forholde dig til skaden, således at du ikke forværre skaden og gør situationen svær for dig selv for at opnå dækningstilsagn. Derudover tilbyder vi bistand til sikring af at erstatningsopgørelsen er opgjort korrekt i forhold til indhold, omfang og at afskrivning er i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne.

For at sikre fremdriften i sagen og udførelsen af de nødvendige arbejder i forbindelse med reparationen tager vi dialogen med dit forsikringsselskab.

Om nødvendigt tilbyder vi også, at bistå dig med udarbejdelse af en klage til Ankenævnet for Forsikring eller begære isoleret bevisoptagelse/syn og skøn.

Vores kompetencer inden for forsikringsret omfatter:

Vores eksperter

_28A6415 BBB
Anders Troelsen
Advokat, partner
Marie-Louise
Marie-Louise Pind
Advokat, partner
Ulrikke
Ulrikke Oxbjørn
Advokat