Rets- og voldgiftssager

Pind & Partnere har en betydelig erfaring inden for rets- og voldgiftssager, og i særdeleshed syn og skøn. Vi forsøger altid at medvirke til at løse sagerne inden de når til retten eller voldgift, velvidende det bestemt ikke altid kan lade sig gøre. Vi er aktive ift. at finde andre og mindre omkostningstunge og tidsudtrækkende løsninger, eksempelvis forligsmøder, mediation, opmandsløsninger, sagkyndige beslutninger eller forenklet voldgift.

Vi tager altid udgangspunkt i, hvad der er bedst for klienten i den givne tvist, og vi vil altid kun anbefale at føre en rets- eller voldgiftssag, hvis der er en overvejende sandsynlighed for at vinde. Vores rådgivning er direkte, også om de svage punkter i en tvist.

Vores kompetencer inden for retssager og voldgiftssager omfatter:

Vores eksperter

Anders Schmidt
Anders Kalsensgaard Schmidt
Advokat
_28A6415 BBB
Anders Troelsen
Advokat, partner
Jesper Nørgaard 03
Jesper Nørgaard
Advokat, partner
Marie-Louise
Marie-Louise Pind
Advokat, partner