Marie-Louise Pind

Advokat, partner

Advokatbestalling

2008

Rådgivningsområder

Samarbejde, konflikthåndtering og mediation, Entrepriseret, Tvister og mangler ved fast ejendom, Køb og salg af fast ejendom, Lejeret, Ejer- og andelsboligforeninger, Forsikringsret, Fugt og skimmelsvamp, Virksomhedsrådgivning og kontrakter, Rets- og voldgiftssager

Telefon

+45 29 13 61 21

Mail

mp@pplaw.dk

Linkedin

Marie-Louise Pind

Kompetencer

 • Marie-Louise har stor erfaring med at føre rets- og voldgiftssager, men hendes store interesseområde og styrke ligger i hendes evne til at håndtere og løse konflikter proaktivt, hurtigt og effektivt, ved forligsforhandling. Et markant eksempel herpå er hendes medvirken til at løse mangelssagerne på hele byggefelt 8 inkl. facadesagen på Bohrs Tårn ved forlig.  
 • Marie-Louise rådgiver i sager, hvor skaden er sket, men har også mange sager, hvor hun yder proaktiv rådgivning, så risikoen for skader minimeres eller helt undgås.  
 • I 2017 blev Marie-Louise uddannet som byggemediator, og kan bistå byggeriets parter med at komme frem til en hurtig mindelig løsning 
 • I 2023 blev Marie-Louise uddannet mastercoach, som har givet hende redskaber til at gennemføre teamcoaching workshops virksomheds- og/eller afdelingsniveau med fokus på det gode samarbejde, bevidsthedstræning, persontyper, leveregler og væredygtig kultur. Marie-Louise gennemfører tilsvarende workshops for byggeriets parter som del af samarbejdet på en byggesag med henblik på opnåelse af godt samarbejdsklima, løbende mindelig håndtering af konflikter, stressforebyggelse hos nøglepersoner, minimering af byggefejl og forsinkelse på grund af misforståelser og i sidste ende opnåelse af økonomiske besparelser  
 • Marie-Louise er på baggrund af talrige sager og mange års erfaring blevet førende specialist inden for fugt- og skimmelsvamp i alle typer af sager inden for fast ejendom 
 • Marie-Louise har solid erfaring med afholdelse af undervisning, inspirationsforedrag og workshops og skræddersyede bevidsthedsoplæg med fokus på kraftfuld kommunikation, væredygtig kultur, persontyper og det gode samarbejde 
 • Teamcoaching gennemfører Marie-Louise som en struktureret proces til styrkelse af samarbejdet, som gør teams i stand til at håndtere konflikter bedre. Hun arbejder målrettet med kommunikation, samarbejde, konfliktløsning, delegation, problemløsning, lederskab og andre relevante færdigheder for teamets arbejde  
 • Marie-Louises fokus via teamcoaching er at fremme teamets samarbejde og effektivitet, hvilket skaber øget motivation og engagement og dermed øget produktivitet og bedre resultater på bundlinjen  

Karriere

 • 2016 – NU: Advokat, Partner, Pind & Partnere
 • 2011 2016: Advokat, Partner, Homann Advokater  
 • 2010: Advokat, Annæ Advokater
 • 2008 – 2010: Advokat, Advokatfirmaet Kyed & Jybæk  
 • 2010 – 2008: Advokat, Horten Advokatpartnerselskab

Uddannelse

 • 2002: Cand. Jur., Københavns Universitet
 • 2017: Mediator med speciale i bygge og anlæg  
 • 2023: Teamcoach

Sprog

 • Engelsk
 • Tysk

Medlemsskaber

 • Byggesocietetet
 • Bygherreforeningen
 • Byens Netværk
 • Mediationsinstituttet