Entrepriseret

Pind & Partnere rådgiver inden for alle dele af entrepriseretten, og vi repræsenterer såvel entreprenører, bygherre som tekniske rådgivere. Vi rådgiver tillige en lang række andre aktører, eksempelvis foreninger, boligselskaber, developere samt materialeproducenter og -leverandører.

Vi har omfattende erfaring inden for AB18 (AB92), ABR18 (ABR89), ABT18 (ABT93) og AB Forbruger, og rådgiver om såvel kontraktindgåelsen som tvister undervejs i byggeriet og efter aflevering.

Entreprisesager er ofte meget komplekse, og der er ofte også store værdier forbundet hermed, ligesom tidsforløbet kan være meget langstrakt. Herover for står, at parterne har et ønske om en hurtig løsning samt fokus på at kende risici og økonomi samt bevare samarbejdsrelationen til de øvrige parter.

Vi har en løsningsorienteret og pragmatisk tilgang, som gør, at vi ikke søger konflikten, men derimod i vores rådgivning forsøger at skære sagen til, alt med henblik på at sikre fremdrift og minimere udgifterne. Omvendt må vi også erkende, at nogle sager ikke kan løses uden eksempelvis syn og skøn, og i disse tilfælde er vores fokus på også at forstå de tekniske aspekter et vigtigt skridt i vejen for at opnå det bedste resultat for klienten.

Undervejs i byggesagen rådgiver vi parterne om de mangeartede forhold der kan opstå, eksempelvis forsinkelse, uenighed om forståelse af projektet, standsning, betalinger etc.

Vi har stor erfaring med syn og skøn, hurtig afgørelse, sagkyndig beslutning samt voldgiftssager. Vi har tillige advokater som er uddannet mediator og voldgiftsdommer.

Vores kompetencer inden for entrepriseret omfatter:

Vores eksperter

Anders Schmidt
Anders Kalsensgaard Schmidt
Advokat
_28A6415 BBB
Anders Troelsen
Advokat, partner
Jesper Nørgaard 03
Jesper Nørgaard
Advokat, partner
Marie-Louise
Marie-Louise Pind
Advokat, partner