Vi løser sagen

Rådgivningsområder

Pind & Partnere er specialister indenfor fast ejendom, byggeri og forsikring med stort fokus på at løse klienternes udfordringer – hurtigt og effektivt. Indenfor nedenstående rådgivningsområder har vi rådgivere, der er klar til at hjælpe med at løse din sag.

Om Pind & Partnere

Ejendomsbranchen er fyldt med spændende mennesker, store visioner og gode projekter. Der er ofte store værdier på spil og sagerne kan være teknisk komplicerede.

Det kan desværre ikke undgås, at der fra tid til anden opstår konflikter. Når det sker, er der risiko for at sagerne trækker ud i årevis.

De aktører, som har haft langvarige konflikter kan bekræfte at prisen, i form af forsinkelser med projektet, internt ressourcespild, ærgrelser, høje advokat -og rådgiverregninger og ikke mindst en tabt samarbejdspartner, står ikke altid mål med “sejren” 2-3 år senere i retten/voldgiftsnævnet.

Det er vores grundopfattelse, at klienten ofte er bedst tjent med, at vi aktivt søger en mindelig løsning, som kan redde et fremtidigt samarbejde, frem for en dyr og langvarig retssag.

Ud fra vores erfaringer øges sandsynligheden for et hurtigt og effektivt forlig markant, når advokaterne aktivt, og ud fra et oprigtigt ønske, arbejder for at løse sagen i mindelighed.

Forudsætningen for at løse en sag hurtigt og effektivt er at advokaten er udstyret med en høj faglighed, gode kommunikationsmæssige evner og en fornemmelse for, hvor åbningerne for løsningen ligger. Man kan også kalde det jugement eller godt håndværk.

Vi vil gerne hjælpe vores klienter med at undgå de lange konflikter, hvor det er muligt. Derfor har vi samlet et advokathold, der spænder bredt inden for alle områder af fast ejendom, byggeri og forsikring, som har særligt fokus på den løsningsorienteret tilgang til sagerne. På den måde kan klienterne komme hurtigt videre og skabe værdi for deres kunder og samarbejdspartnere.

Vores rådgivning er pragmatisk, direkte, nærværende og løsningsorienteret. Vi lægger stor vægt på at holde konfliktniveauet nede og skabe en konstruktiv dialog, så en mindelig løsning er mulig. Strategien herfor bliver naturligvis nøje afstemt med klienterne i de enkelte sager.

Det er ikke alle sager, der kan løses i mindelighed. Nogle gange er forligsmulighederne ikke til stede eller udtømte. I de situationer har vi særdeles stor erfaring inden for rets- og voldgiftssager, herunder særligt sager i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og Klagenævnet for Udbud. Vi forbereder retssager/voldgiftssager grundig og i tæt samarbejde med klienterne for at opnå det bedste resultat.

Vi fokuserer på alle aspekter af sagerne fra start til slut og har et stort netværk af forskellige aktører indenfor ejendomsbranchen, så klienterne hjælpes helt i mål – ikke kun juridisk.

Vi glæder os til at hjælpe med at løse din sag.

Advokater

Advokat (L), Partner og Mediator

Marie-Louise evner at skære en sag til hurtigt. Hun finder ud af, hvor skoen trykker og mestrer kompromisets kunst. Derfor finder du meget sjældent Marie-Louise i retten.
E-mail: mp@pplaw.dk
Mobil:  +45 29 13 61 21

Advokat (L), Partner

Anders elsker at have mange bolde i luften og er ofte i retten. Han lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienten. Med Anders på sagen føler man sig i gode hænder.
E-mail: at@pplaw.dk
Mobil:  +45 20 76 63 43

Advokat (H), Partner

Jesper hovedfokus er transaktioner, entreprisesager, erhvervslejeret og rets- og voldgiftsbehandling. Hos Jesper får du reelle vurderinger af sagerne, og rådgivning uden omsvøb.

E-mail: jn@pplaw.dk
Mobil:  +45 29 38 12 06

Advokat, Associeret Partner

Majse er specialiseret inden for udbudsretten og har mangeårig erfaring med at rådgive både  entreprenører og tekniske rådgivere om tilrettelæggelse af tilbudsgivning, samt strategisk deltagelse i offentlige  udbudsprocesser inden for især bygge- og anlægsområdet.

E-mail: mj@pplaw.dk
Mobil:  +45 25 24 51 68

Specialistadvokat

Anders er specialiseret i ejendomstransaktioner, erhvervs- og lejeret samt projektudvikling. Anders har gennem årene rådgivet en række danske og internationale investorer i forbindelse med køb og salg af især erhvervsejendomme med kommercielt og løsningsorienteret fokus.

E-mail: as@pplaw.dk
Mobil:  +45 25 24 51 55

Advokat

Ulrikke er uddannet indenfor forsikringsbranchen, hvor hun har behandlet forsikringssager, herunder særligt ejerskifteforsikring og husforsikringssager.

E-mail: uo@pplaw.dk
Mobil:  +45 23710160

Øvrige medarbejdere

Pind & Partnere

Artikler

Hvordan håndteres konkurser i byggeriet korrekt?

Hvordan håndteres konkurser i byggeriet korrekt? Af advokat Mads Søby Der er lige nu historisk mange konkurser indenfor byggeri- og anlægsområdet. Enhver konkurs – uanset