Ulrikke Oxbjørn

Advokat

Advokatbestalling

2019

Rådgivningsområder

Tvister og mangler ved fast ejendom, Køb og salg af fast ejendom, Lejeret, Forsikringsret, Fugt og skimmelsvamp

Telefon

+45 23 71 01 60

Mail

uo@pplaw.dk

Linkedin

Ulrikke Oxbjørn

Kompetencer

 • Ulrikke yder specialistrådgivning inden for ejerskifteforsikringsskader og husforsikringsskader og behandler især sager vedr. fugt og skimmelsvamp i krybekældre, gulv-, væg- og tagkonstruktioner samt rørbrudsskader
 • Ulrikke har et indgående kendskab til forsikringsbranchen, hvor hun tidligere har været beskæftiget igennem 10 år, hvilket er en kæmpe styrke i hendes rådgivning om forsikringsdækning. Hun har derfor stort kendskab til arbejdsprocesserne hos de forskellige interessenter i en forsikringssag, herunder taksatorer, sagsbehandlere og byggeteknikere m.fl.
 • Ulrikke har stor erfaring med at rette krav mod sælger for at have handlet ansvarspådragende, krav mod boligrådgiver for mangelfuld rådgivning og krav mod den beskikkede bygningssagkyndige for en mangelfuld oplyst tilstandsrapport samt udarbejdelse af klage til forsikringsselskaber på manglende dækning
 • Ulrikke har solid erfaring med ejendomshandler inden for overdragelse af projektsalg, sommerhuse, ejerlejligheder, huse, andelsboliger og kolonihavehuse
 • Ulrikke rådgiver om lejeforhold og fører jævnligt sager ved boligretten med krav om erstatning og forholdsmæssigt nedslag i huslejen som følge af fugt og skimmelsvamp i lejemålet
 • Ulrikke har stor erfaring med at føre retssager om mangler i forbindelse med ejendomskøb og i entreprisesager, herunder succes med at føre isoleret bevisoptagelse/syn og skøn
 • Ulrikke rådgiver især private klienter, og hun har en professionel og indlevende evne til at tage hånd om sagen og samtidig gribe klienter, som ofte er følelsesmæssigt og økonomisk påvirkede af situationen
 • Ulrikke involverer sit netværk af tekniske specialister, når skadesårsagen er vanskelig at fastslå, således at konfliktprægede sager kan løses så hurtigt og effektivt som muligt
 • Ved køb og salg af fast ejendom foretager Ulrikke hurtigt en screening af ejendommen i forhold til alder, byggemetode og konstruktionsforhold, hvorefter hun kortlægger særlige risici
 • Forståelig kommunikation under hensyntagen til klientens personlige og faglige forudsætninger er altid centralt i Ulrikkes rådgivning

Karriere

 • 2018 – NU: Advokat, Pind & Partnere Advokater
 • 2012 – 2017: Jurist og skadebehandler hos Frida Forsikring
 • 2010 – 2012: Jurist og skadebehandler hos Dansk Boligforsikring
 • 2006 – 2012: Stud.jur., jurist og skadebehandler hos Gjensidige Forsikring
 • 2003 – 2006: Stud.jur. i Procesbevillingsnævnet

Uddannelse

 • 2008: Cand. Jur., København Universitet

Sprog

 • Skandinavisk
 • Engelsk

Medlemsskaber

 • Erfagruppe inden for skimmelsvamp og byggeri