Planret og miljøret

Hos Pind & Partnere yder vi specialiseret rådgivning om plan- og miljømæssige forhold. Vi bistår blandt andet tekniske rådgivere, kommuner, erhvervsdrivende, private og andre der anvender plan- og miljøret i deres hverdag eller støder på problemstillinger indenfor det plan- og miljøretlige område.

Vi kan således bistå med strategisk rådgivning af enhver art til aktører, der arbejder med plan- og miljøret på daglig basis, eller ved en enkeltstående problemstilling.

Samtidig har vi stor erfaring med at udfordre, påklage og om nødvendigt føre sager ved relevante klagenævn eller om nødvendigt ved domstolene om disse emner.

Endeligt har vi stor erfaring med at bistå ved ekspropriationssager, herunder om retsstillingen ved ekspropriation, muligheden for at gøre indsigelse eller kræve økonomisk kompensation.

Vores kompetencer inden for miljøret og planret omfatter:

Vores eksperter

_28A6415 BBB
Anders Troelsen
Advokat, partner