Om os

Hvem er pind & partnere?

Ejendomsbranchen er fyldt med spændende mennesker, store visioner og gode projekter.

Der er ofte store værdier på spil, og sagerne kan være teknisk komplicerede. Det kan desværre ikke undgås, at der fra tid til anden opstår konflikter. Når det sker, er der risiko for, at sagerne trækker ud i årevis. De aktører, som har haft langvarige konflikter, kan bekræfte, at prisen, i form af forsinkelser med projektet, internt ressourcespild, ærgrelser, høje advokat-og rådgiverregninger og ikke mindst en tabt samarbejdspartner, står ikke altid mål med “sejren” 2-3 år senere i retten/voldgiftsnævnet. Det er vores grundopfattelse, at klienten ofte er bedst tjent med, at vi aktivt søger en mindelig løsning, som kan redde et fremtidigt samarbejde, frem for en dyr og langvarig retssag. 

Ud fra vores erfaringer øges sandsynligheden for et hurtigt og effektivt forlig markant, når advokaterne aktivt, og ud fra et oprigtigt ønske, arbejder for at løse sagen i mindelighed.

Forudsætningen for at løse en sag hurtigt og effektivt er, at advokaten er udstyret med en høj faglighed, gode kommunikationsmæssige evner og en fornemmelse for, hvor åbningerne for løsningen ligger.

Man kan også kalde det judgement eller godt håndværk. Vi vil gerne hjælpe vores klienter med at undgå de lange konflikter, hvor det er muligt. Derfor har vi samlet et advokathold, der spænder bredt inden for alle områder af fast ejendom, byggeri og forsikring, som har særligt fokus på den løsningsorienteret tilgang til sagerne. På den måde kan klienterne komme hurtigt videre og skabe værdi for deres kunder og samarbejdspartnere.

Vores rådgivning er pragmatisk, direkte, nærværende og løsningsorienteret. Vi lægger stor vægt på at holde konfliktniveauet nede og skabe en konstruktiv dialog, så en mindelig løsning er mulig. Strategien herfor bliver naturligvis nøje afstemt med klienterne i de enkelte sager. Det er ikke alle sager, der kan løses i mindelighed. Nogle gange er forligsmulighederne ikke til stede eller udtømte. I de situationer har vi særdeles stor erfaring inden for rets- og voldgiftssager, herunder særligt sager i Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg og Klagenævnet for Udbud. Vi forbereder retssager/voldgiftssager grundigt og i tæt samarbejde med klienterne for at opnå det bedste resultat.

Vi fokuserer på alle aspekter af sagerne fra start til slut og har et stort netværk af forskellige aktører inden for ejendomsbranchen, så klienterne hjælpes helt i mål – ikke kun juridisk. Vi glæder os til at hjælpe med at løse din sag.