Udbudsret

Kend din udbudsret!

Vi har en mangeårig erfaring med og indsigt i håndteringen af udbudssager, idet vi både bistår ordregivere/bygherrer som almene boligselskaber og kommuner, bygherrens tekniske rådgivere og tilbudsgivere under hele udbudsprocessen fra start til slut. Uanset om tilbudsindhentningen iværksættes som et underhåndsbud, et udbud efter tilbudsloven eller et EU-udbud efter udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet eller koncessionsdirektivet sikrer vi klientens interesser under hensyntagen til relevant lovgivning, vejledninger og den dynamiske retspraksis på området.

Er du ordregiver, kan vi allerede i den indledende planlægningsfase være med til at gøre en forskel for dig, da vi bistår med at understøtte vigtige beslutninger i din udbudsstrategi som f.eks. valg af entreprise- og udbudsform, kontraktvarighed, fastsættelse af mindstekrav til egnethed og kriterier for udvælgelse samt udarbejdelse af udbudstidsplan.

Er du tilbudsgiver, tilbyder vi dig hjælp til strukturering og styring af din proces for tilbudsudarbejdelsen, ligesom vi har god erfaring med at yde bistand til selve tilbudsudarbejdelsen og udformningen af de efterspurgte beskrivelser i et tæt samarbejde med dig.

Vi ser projektledelse som en ydelse, der er integreret i vores juridiske rådgivning. For at sikre fremdriften for et udbuds afvikling eller et tilbuds tilblivelse og den nødvendige koordinering af bidrag fra projektets interessenter påtager vi os gerne og ofte rollen som projektleder med det overordnede mål at sikre den nødvendige koordination samt styring af udbuddet eller tilbudsudarbejdelsen sikkert i mål til den planlagte tid.

Vores kompetencer inden for udbudsret omfatter:

Vores eksperter