Konkurrenceret

Konkurrenceretlige aspekter kan spille en rolle i mange forskellige typer af sager, og vi bistår med håndtering heraf. Vores rådgivning og bistand ydes både i forbindelse med udformning og vurdering af diverse former for samarbejdsrelationer, og i forbindelse med egentlige sager, der verserer ved myndighederne.

Overvejer din virksomhed konsortiedannelse fx i forbindelse med et forestående udbud, er det særdeles vigtigt at have konkurrencereglerne for øje. Vi bistår virksomheder med vurdering af lovlighed i denne henseende, ligesom vi rådgiver om andre relevante konkurrenceretlige aspekter knyttet til deltagelse i offentlige og private udbud.

Også i en række andre sammenhænge skal virksomheder have konkurrencereglerne for øje – det være sig fx i forbindelse med indgåelse af aftaler med kunder og leverandører, ved deltagelse i brancheforeninger, og ikke mindst ved alle typer af relationer med konkurrenter. Vi bistår med rådgivning både ved konkrete forhold samt i form af mere generel compliance-træning.

Korrekt håndtering af henvendelser fra konkurrencemyndighederne er også helt afgørende. Sådanne processer kan af mange virksomheder ofte opleves som komplekse og uoverskuelige. Udover bedst mulig håndtering af forløbet prioriterer vi derfor løbende orientering af og dialog med klienten om sagen og dens eventuelle konsekvenser.

Vores kompetencer inden for konkurrenceret omfatter:

Vores eksperter