Entrepriseret

Vi rådgiver om alle områder inden for byggeriets retsforhold, AB 92, ABT 93 og ABR 89.

Vores rådgivning omfatter både private og offentlige bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere samt foreninger.

I kontraktfasen bistår vi bl.a. med rådgivning om valg af entrepriseform og indgåelse af kontrakter, herunder dagbodsklausuler, betaling og rangfølgeproblematik.

Vi lægger stor vægt på at gå i dybden med de tekniske aspekter af sagen, da dette er en afgørende forudsætning for at kunne rådgive klienten bedst muligt.

Eftersom tvister ofte er forbundet med store omkostninger og længerevarende sagsforløb, tilstræber vi altid at afdække mulighederne for en forligsmæssig løsning. Vi rådgiver om ansvarsfordelingen mellem entreprenør og teknisk rådgiver.

Vi bistår med førelse af sager for både Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg og domstolene, når en forligsmæssig løsning ikke er mulig.

Vi rådgiver desuden om:

  • Syn og skøn
  • Sagkyndig beslutning (§ 46)
  • Byggeriets forsikringsforhold
  • Kontrakter for tekniske rådgivere, ABR 89
  • Tekniske rådgiveres ansvars- og forsikringsforhold
  • Udbudsret

Relaterede Artikler