Majse Jarlov

Advokat, partner

Advokatbestalling

2003

Rådgivningsområder

Udbudsret, Virksomhedsrådgivning og kontrakter, Rets- og voldgiftssager, Konkurrenceret

Telefon

+45 25 24 51 68

Mail

mj@pplaw.dk

Linkedin

Majse Jarlov

Kompetencer

 • Majse har mange års specialisterfaring med rådgivning om alle typer af udbudsretlige problemstillinger både på vegne af tilbudsgivere (danske og udenlandske) til det offentlige, offentlige bygherrer/ordregivere og tekniske rådgivere/bygherrerådgivere 
 • Majse rådgiver primært om udbudsretlige forhold samt entrepriseretlige forhold i tilknytning til udbud af bygge- og anlægsopgaver 
 • Majse arbejder på daglig basis med klienter på tværs af byggebranchen, idet hun yder rådgivning til både offentlige og private bygherrer, entreprenører og tekniske rådgivere om håndtering af udbudsretlige udfordringer og konflikter. Majse er vant til at arbejde i krydsfeltet mellem klienten og dennes tekniske rådgivere og har stor erfaring med at samarbejde målrettet og fokuseret med flere aktører på en byggesag   
 • Majse har indgående erfaring med at tilrettelægge udbudsprocesser/-strategier og udarbejde udbudsdokumenter inkl. struktur for kravspecifikation, evalueringsmodel og kontraktgrundlag under udbud af bygge- og anlægsopgaver 
 • Majse gennemfører sager ved Klagenævnet for Udbud, hvor hun både repræsenterer ordregivere (indklagede) og forbigåede tilbudsgivere (klager) 
 • Majse er en rutineret underviser og afholder jævnligt skræddersyede forløb for virksomheder eller ordregivere 
 • Majse har en struktureret tilgang til opgaveløsningen, hvorfor hun ofte med stor succes påtager sig rollen som projektleder på udbudsprojekter
 • Majse er løsningsorienteret og qua hendes mange års erfaring er hun hurtig til at skære sagen til og fokusere på de konkrete elementer i udbudsprocessen, som giver anledning til udfordringer. Hendes overblik bruger hun også til hurtigt og effektivt at screene, om en utilfredshed hos en forbigået tilbudsgiver kan bære en indsigelse og en klagesag med udsigt til et positivt resultat for klager
 • Klar kommunikation er altid i fokus i Majses rådgivning, ligesom mulighed for dialog og mindelige løsninger frem for opstart af klagesager altid afsøges og ofte med et positivt resultat til følge for både ordregiver og tilbudsgiver

Karriere

 • 2021 – NU: Advokat, associeret partner, Pind & Partnere
 • 2014 – 2021: Advokat, Lundgrens Advokatpartnerselskab
 • 2008 – 2014: Advokat, Bird & Bird (tidligere Bender von Haller Dragsted)
 • 2003 – 2008: Advokat, Rambøll Danmark A/S
 • 2000 – 2003: Advokatfuldmægtig og advokat, Bech & Bruun

Uddannelse

 • 1999: Cand. Jur., København Universitet

Sprog

 • Engelsk
 • Nordiske sprog

Medlemsskaber

 • Dansk Forening for Udbudsret
 • Byens Netværk