Syn og skøn – Anvendelse af blanket

Pr. 1. januar 2016 er der trådt nye regler i kraft om anvendelse af en særlig blanket i forbindelse med syn og skøn ved domstolene. Blanketten samt vejledning kan findes på www.domstol.dk

Reglerne om blankettvang fremgår af retsplejelovens § 204, stk. 3 samt bekendtgørelse nr. 1442 af 8. december 2015.

Parterne skal på sædvanlig vis anmode om, at der afholdes syn og skøn. Når retten har godkendt, at der afholdes syn og skøn, skal blanketten anvendes.

Rekvirenten af syn og skøn udfylder blanketten og indsætter egne spørgsmål, hvorefter blanketten udfyldes af modparten, som efterfølgende sender blanketten til retten.

Skønsmanden indsætter efter afholdelse af skønsforretning sine svar i blanketten.

Ønsker parterne at stille supplerende spørgsmål, skal der anvendes en særlig blanket hertil. Blanketten kan tillige findes på www.domstol.dk

Formålet med anvendelse af blanketten er at mindske sagsbehandlingstiden. Dette sker i forlængelse af ændringen af retsplejeloven i 2014, hvor parterne fik en friere adgang til at stille spørgsmål, således at adgange til at komme med indsigelser til formulering af skønstemaet blev begrænset, ligesom adgangen til at indbringe rettens kendelser for landsretten blev begrænset.

Der er fortsat i begrænset omfang adgang til at komme med indsigelser til skønstemaet, men den seneste praksis viser, at der er meget vidde rammer for, hvad man kan spørge skønsmanden om. Ønsker man at gennemføre syn og skøn hurtigt, er det dog fortsat anbefalelsesværdigt, at formulere spørgsmålene objektivt og sagligt, og såfremt der henvises til bestridt faktum, vil det være en god ide at gøre opmærksom herpå.

Hvorvidt indførelse af blankettvang vil forkorte sagsbehandlingstiden, er det endnu for tidligt at sige noget om.

 

Læs også