Udbudsret

Vi har særlig indsigt i og erfaring med udbudssager, og bistår alle parter i hele udbudsprocessen fra start til slut, herunder udbyder, tilbudsgiver og de tekniske rådgivere, der bistår udbuddets parter.

Hvad enten der er tale om underhåndsudbud, udbud efter tilbudsloven eller EU-udbud efter udbudsloven, sikrer vi en optimal og korrekt procedure, og at klientens interesser i udbuddet håndhæves bedst muligt.

Vi hjælper bl.a. boligselskaber og kommuner med udformning af den rigtige udbudsstrategi og vurderer mulighederne for inddragelse af samtlige relevante hensyn til fleksibilitet og konkurrence. Vi bistår med planlægning af det helt optimale udbudsforløb fra start til slut. Vi bistår endvidere med udformningen af udbudsmaterialets juridiske dele med særlig vægt på evalueringsmetoder- og modellers anvendelighed og lovlighed. Endvidere rådgiver vi om kædeansvar, sociale klausuler og sociale hensyn og miljøhensyn.

Vi guider således klienten sikkert gennem udbudsjunglen.

Vi rådgiver om, hvordan det undgås, at udbud må annulleres, ligesom vi rådgiver om, hvordan det undgås, at projektet forsinkes eller der pådrages ansvar. Endvidere rådgiver vi om opsættende virkning, uden virkning eller økonomisk sanktion, bøde m.v.

Opgaverne angår alle entreprise- og rådgivningsformer, projektkonkurrencer, OPP/OPS, partnering.

Vi bistår med udformning af meddelelser om prækvalifikation og tildeling efter lovens krav og sikrer aktivering af klagefrister.

Vi bistår tilbudsgivere med særlig opmærksomhed på forhold, der kan gøre tilbuddet ukonditionsmæssigt eller konkurrenceudygtigt, herunder bistår med afklaring af de juridiske rammer for tilbuddet.

Vi bistår både udbyder og tilbudsgiver under klagesager, bl.a. sager for Klagenævnet for Udbud, herunder vedrørende opsættende virkning og aktindsigt.

Kontoret afholder jævnligt almindelige kurser og specialkurser om udbudsret og har særlig indsigt i den nye udbudslov.

Relaterede Artikler

Lov om byggeskadeforsikring

Denne artikel er oprindelig trykt i Erhvervsmagasinet huset i august 2008. Læs artiklen i pdf. her. Indledning Forbrugerbeskyttelse er i fokus i disse år. Som

Gode råd til udlejer i skimmelsvampesager

Denne artikel er oprindeligt trykt i Erhvervsmagasinet huset i december 2010. Læs artiklen i pdf. her. Skimmelsvamp kan medføre store udgifter for udlejere, hvis de

Sådan undgår du at købe en bolig med skimmelsvamp

Artikel fra Boligsiden.dk af Anne-Mette Bache Jensen Slip for dyre efterregninger, forsikringsbøvl og helbredsproblemer ved at undgå skimmelsvamp fra starten af, når du køber ny bolig.