Sælgerrådgivning

Pind & Partnere yder sælgerrådgivning inden for følgende 3 områder:

  • rådgivning i forbindelse med salg af ejendom
  • rådgivning i forbindelse med håndtering af skader
  • rådgivning i forbindelse med, at sælger bliver mødt med et krav fra køber

Når du, som sælger af en ejendom, har en mulig køber, kan det være både fornuftigt og relativt billigt at få en advokat til at hjælpe med at indsamle salgsdokumenter, rådgive omkring huseftersynsordningen, udarbejde en købsaftale og prisforhandle ejendommen.

Pind & Partnere bistår ved salg af alle former for salg af boliger, herunder huse, villalejligheder, andelsboliger og ejerlejligheder.

Såfremt man i forbindelse med salg af sin ejendom konstaterer skader på ejendommen, kan dette vanskeliggøre et salg.

Pind & Partnere har årelang erfaring med at hjælpe sælgere trygt videre, herunder afdækning af om skaden kan være forsikringsdækket, risikoafdækning så skaden kan kapitaliseres og danne genstand for en forhandling om prisen, udarbejdelse af ansvarsfraskrivelsesklausuler, eller at få håndteret skaden ved hjælp af dygtige rådgivere og håndværkere, så ejendommen kan sælges.

Endelig bistår Pind & Partnere med rådgivning i den situation, hvor sælgers salg af ejendommen bliver mødt med et krav om erstatning fra køber. Vi har stor erfaring med at repræsentere sælgere i denne type sager.