Rets- og voldgiftssager

Vi ønsker at løse sagerne, inden de når til retten eller voldgift, velvidende det ikke altid kan lade sig gøre.

Vi vil altid kun anbefale at føre en sag, der er mulig at vinde, idet vi i modsat fald vil forsøge at opnå en forligsmæssig løsning på tvisten.

Vi har en særdeles stor erfaring indenfor rets- og voldgiftssager, herunder særligt sager i Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg og Klagenævnet for Udbud. Vi lægger vægt på grundighed og et tæt samarbejde med klienterne for at opnå det bedste resultat.

Du vil hos Pind & Partnere altid få en reel vurdering af sagen samt et realistisk estimat over omkostningerne ved førelse af sagen.