Mangler ved fast ejendom

Vi rådgiver såvel købere som sælgere af fast ejendom, når der opstår en tvist som følge af, at køber konstaterer en skade/mangel ved ejendommen.

Vores rådgivning til købere omfatter bl.a. en vurdering af:

Er skaden dækket af ejerskifteforsikringen. Har den beskikkede bygningssagkyndige begået fejl i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Har sælger i salgsprocessen fortiet væsentlige oplysninger om bygningens tilstand, eller foreligger der en mangel ved grunden (eks. omfangsdræn), som sælger er ansvarlig for.

Vores rådgivning til sælgere omfatter vurdering af, hvorvidt du som sælger er ansvarlig for mangler ved den ejendom, du har solgt.

Førelse af sager om mangler ved fast ejendom kræver ofte, at der iværksættes syn og skøn til fastlæggelse af omfanget af manglerne samt omkostningerne til udbedring.

Vi har stor erfaring med syn og skøn samt førelse af sager ved domstolene.