Forsynings- og energiret

Vi rådgiver inden for dette sagsområde og har indgående indsigt i sektorens helt særlige brancheforhold. Vi yder både rådgivning om strategier, planlægning og de retslige rammer herfor samt konfliktløsning i forhold til de involverede parter, hvad enten det er forbrugere, forsyningsselskaber, kommuner mv.

Vi har mulighed for at tilknytte særlig teknisk bistand til sagerne.

Vand- og spildevand, el, varme og affald

Rådgivning om etablering af samarbejder, selskabsdannelse, frasalg mv. i henhold til lovgivningen.

Planlægning af anlæg.

Endvidere sager om prislovgivningen, herunder bistand i sager for Energitilsynet og Energiklagenævnet for både forbrugere og forsyningsselskaber mv.

Myndighedsafgørelser og kommunale retsforhold, aktindsigt mv.

Vi bistår endvidere med udbud og konkurrenceforhold inden for forsynings- og energisektoren, se nærmere under disse områder.

Veje og havne

Sager om forvaltning af havneloven.

Sager om vejloven, herunder fastlæggelse af gæsteprincippet og anlægsarbejders gennemførelse og udgiftsfordeling samt konfliktløsning.

 

Relaterede Artikler