Forsikringsret

Vi rådgiver om forsikringsforhold, særligt inden for følgende områder:

  • Ejerskifteforsikring
  • Villaforsikring/bygningsforsikring
  • Bygningsbrand
  • Obligatorisk byggeskadeforsikring

Vores rådgivning inden for forsikringsret omhandler primært forsikring af fast ejendom.

Inden for ejerskifteforsikring og villaforsikring bistår vi med vurdering af, hvorvidt en skade er dækket af forsikringen. Vi har gennem mange år vurderet og ført sager mod forsikringsselskaber.

Det er vores erfaring, at mange forsikringsselskaber ofte afviser skader. Vi anbefaler derfor i mange sager, at der tilknyttes en teknisk rådgiver for bedre at kunne afdække de byggetekniske aspekter i sagen. Vi kan henvise til nogle af de dygtigste tekniske rådgivere.

Såfremt vi vurderer, at forsikringsselskabet uberettiget har afvist skaden, bistår vi med førelse af sagen ved Ankenævnet for Forsikring og/eller domstolene.

Relaterede Artikler