Ejer- og andelsboligforeninger

Bestyrelser i ejer- og andelsboligforeninger kan ofte have udfordringer, når der bliver konstateret skader i ejendommen. Der er flere forskellige hensyn, bestyrelserne skal tage i den situation, herunder hensynet til den enkelte ejer- eller andelshaver, foreningens økonomi og forholdet til kommunen.

Vi rådgiver desuden ejer- og andelsboligforeninger i alle typer af sager inden for dette område, herunder vedrørende renoveringer, altaner, opførelse af tagboliger, tvister, håndtering af skimmelsvampeskader og forsikringssager.