Rådgivningsområder

Vi rådgiver om alle aspekter inden for boligrådgivning, så du bliver godt “klædt på” til at købe/sælge bolig.

Vi rådgiver både ejer- og andelsboligforeninger i håndtering af skader, men også i forbindelse med planlagte renoveringer og lignende.

Vi rådgiver generelt om naboret og ekspropriation, herunder særligt naboretlige anliggender efter byggeloven og planloven.

Vi rådgiver inden for alle dele af entrepriseretten. Vi kan f.eks. bistå i forbindelse med kontraktindgåelse, håndtering af forsikringsretlige spørgsmål og i forbindelse med eventuelle mangler ved entreprisen.

Vi rådgiver inden for alle områder af erhvervslejeretten. Vi kan f.eks. bistå ved kontraktindgåelse, due diligence, skader ved lejemålet, eller uenigheder om lejen.

Vi rådgiver dig om, hvordan du skal forholde dig, hvis der sker en skade. Vi vurderer om du er berettiget til forsikringsdækning og hjælper med at få dygtige rådgivere og håndværkere tilknyttet sagen. Kontakt os gerne allerede, når du konstaterer skaden. Så vi kan give gode råd til sagen fra start.

Vores rådgivning omfatter sektorens helt særlige brancheforhold, og tager sigte på både rådgivning om strategier, planlægning og de retlige rammer herfor samt konfliktløsning i forhold til de enkelte aktører.

Vi rådgiver inden for alle sagstyper, når der er konstateret fugt og skimmelsvamp i en ejendom. Vi rådgiver også gerne proaktivt til at forhindre at løbe ind i en skimmelsvampesag eller hvordan den håndteres hurtigt og effektivt.

Vi rådgiver om indgåelse af kommercielle aftaler, ligesom vi bistår med stiftelse af selskaber. Vi rådgiver primært inden for fast ejendom, og henviser derfor klienter til dygtige kollegaer, hvis sagen kræver særligst spidskompetence.

Vi mener, at parterne i en konflikt kan være bedre til at finde en løsning end en dommer. Dommeren har kun juraen at holde sig til. Parterne har flere strenge at spille på, og kan ved forhandling opnå forligsløsninger, der f.eks. også tager højde for kommercielle interesser. En konstruktiv forligsforhandling kan også afdække og korrigere evt. misforståelser, der har stået i vejen for en løsning af konflikten.

Vi rådgiver navnlig i følgende sagskomplekser efter den danske og den EU-retlige konkurrencelovgivning: Ulovlige prisaftaler samt grænsen for samarbejder mellem virksomheder.

Vi bryster os af at være førende boligrådgivere og lægge en helt anden standard for dagen, når køberne rådgives. Det skyldes ikke mindst vores specialkompetence inden for skader og forsikringssager. Vi kender virkelig bagsiden af et forkert boligkøb og bruger denne viden og erfaring aktivt til at hjælpe vores boligkøbere trygt i mål med deres handel.

Vi rådgiver primært udlejere om lejeret, i form af udarbejdelse af kontrakter, vurdering af lejeniveauet, lejeretlig due diligence, fraflytningsopgør og huslejesager, med henblik på at fastholde og optimere værdien af en udlejningsejendom. Vi fører sager i Boligretten og underviser i både leje- og erhvervslejeret.

Vi rådgiver alle parter, både private, kommuner, boligselskaber og private virksomheder i tvister , der vedrører mangler ved fast ejendom. Vi søger den mindelige løsning, men bistår også ved syn og skøn og retssager/voldgiftssager.

Konflikter er en del af livet, både privat og erhvervsmæssigt. Konflikter kan ikke undgås, men vi kan derimod forsøge at løse dem bedst muligt. Mediation er en effektiv konfliktløsningsmodel, hvor parterne bliver hjulpet af en uddannet mediator til selv at spille en aktiv rolle i løsningen på konflikten.

Vi rådgiver navnlig tekniske rådgivere og kommuner med udformning af planer, herunder overholdelse af planlovgivningens krav. Vi bistår desuden private, erhvervsdrivende og andre, der rammes af planer, og som ønsker at udfordre eller påklage tiltag efter planlovgivningen mv.

Vi ønsker at løse sagerne inden de når til retten eller voldgift, velvidende det ikke altid kan lade sig gøre. Vores tilgang til tvister er meget aktiv i retning af at finde hurtige og effektive løsninger som parterne kan enes om. Vi vil altid kun anbefale, at føre en retssag eller voldgiftssag der er mulig at vinde.

Vi rådgiver sælgere ved salg af alle former for salg af boliger, herunder huse, villalejligheder, andelsboliger og ejerlejligheder. Vi hjælper f.eks. med at indsamle salgsdokumenter, rådgive omkring huseftersynsordningen, udarbejde en købsaftale, udarbejde ansvarsfraskrivelsesklausuler og prisforhandle ejendommen.

Vi yder rådgivning i forbindelse med due diligence ved køb og salg af erhvervsejendomme, herunder både boligudlejningsejendomme, rene erhvervsejendomme og blandede ejendomme.

Vi har særlig indsigt i og erfaring med udbudssager, og bistår alle parter i hele udbudsprocessen fra start til slut, herunder udbyder, tilbudsgiver og de tekniske rådgiver, der bistår udbuddets parter.