Udkastene til den nye AB-pakke er nu sent i høring.

Pakken omfatter i første omgang alene en revision af ABR 89 og AB 92 i erhvervsforhold. Der vil senere komme udkast til en revision af ABT 93. Der endvidere komme appendiks om de særlige aftaleformer projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamentsbestemmelser. Der vil endelig komme forenklede versioner af aftaledokumenterne til mindre byggeopgaver.

Priscirkulæret og standardforbeholdene forventes indskrevet i regelsættet og dermed afskaffet.

Det er endnu ikke afgjort, i hvilket omfang offentlige byggeopgaver vil kunne fravige af reglerne.

De nye vilkår forventes offentliggjort i maj måned 2018. De forventes at skulle anvendes på byggeopgaver efter 1. januar 2019.

Vilkårene vil dog fortsat som udgangspunkt kun gælde for entreprise- og rådgivningsaftaler, der selv direkte henviser til de nye vilkår.

Der er nye og tidsvarede bestemmelser af væsentlig betydning for styring af centrale aspekter af byggesagen såsom pris, tid, kvalitet og tvistløsning.

Pind & Partere Advokatfirma følger tilblivelsesprocessen tæt. Vi afholder kurser, foredrag og møder om de nye vilkår.

Kontakt advokat Carsten Lang-Jensen clj@pplaw.dk eller advokat Steen Krabbe sk@plaw.dk.