Marie-Louise Pind

ADVOKAT, PARTNER

Marie-Louise Pind

Advokat (L), Mediator

E-mail: mp@pplaw.dk
Mobil:  +45 29 13 61 21

Marie-Louise er på baggrund af talrige sager og mange års erfaring, blevet førende specialist inden for fugt- og skimmelsvamp i alle typer af sager inden for fast ejendom.

Marie-Louise rådgiver  i sager, hvor skaden er sket, men har også mange sager, hvor hun yder proaktiv rådgivning, så risikoen for skader kan minimeres, eller helt undgås.

Marie-Louise har god erfaring med at føre rets- og voldgiftssager, men hendes primære styrke ligger i hendes evne til at løse konflikter, hurtigt og effektivt, ved forligsforhandling. I 2017 er Marie-Louise uddannet som byggemediator, og kan bistå byggeriets parter med at komme frem til en hurtig mindelig løsning.

Endelig har Marie-Louise stor undervisningserfaring, og holder gerne foredrag og udvikler strategier for virksomheder i proaktiv problem -og konfliktløsning.

 

UDDANNELSE

Cand.jur. Københavns Universitet 2002

Mediator med speciale i bygge og anlæg 2017

ARBEJDSOMRÅDER

MEDLEMSKABER

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Københavns advokatforening

Byens Netværk

Cren

SPROG

Dansk, engelsk og tysk 

UNDERVISNING, KURSER I BL.A.

Marie-Louise har igennem en årrække undervist inden for en bred vifte af sagsområder, særligt med fokus på fugt og skimmelsager og køberrådgivning hos:

ARTIKLER

Marie-Louise har forfattet en række artikler særligt med fokus på fugt og skimmelsvamp.

Marie-Louise er ligeledes flere gange interviewet til en række fagblade, aviser og tidsskrifter.

Endelig har Marie-Louise medvirket som ekspert i flere boligprogrammer.