Marie-Louise Pind

ADVOKAT, PARTNER

Marie-Louise Pind

Møderet for Landsret

Mediator

E-mail: mp@pplaw.dk
Mobil:  +45 29 13 61 21

Marie-Louise er på baggrund af talrige sager og mange års erfaring førende specialist inden for fugt og skimmelsvamp i alle typer af sager inden for fast ejendom. Marie-Louise rådgiver privatpersoner, virksomheder, kommuner, private udlejere, lejere, erhvervslejere, boligselskaber, ejerforeninger og andelsboligforeninger i sager, hvor skaden er sket, men har også mange sager, hvor hun yder proaktiv rådgivning, så risikoen for skader minimeres eller helt undgås.

Marie-Louise har god erfaring med at føre rets- og voldgiftssager, men hendes primære styrke ligger i hendes måde at løse konflikter hurtigt og effektivt udenretligt på.

Marie-Louise har stor undervisningserfaring og holder foredrag og udvikler strategier for virksomheder, der gerne vil have en skimmelsvampestrategi.

Endelig er Marie-Louise i 2017 uddannet som mediator, og kan derfor også hjælpe andre parter end vores klienter med at komme frem til en mindelig løsning.

UDDANNELSE

Cand.jur. Københavns Universitet 2002

Mediator med speciale i bygge og anlæg 2017

ARBEJDSOMRÅDER

MEDLEMSKABER

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Københavns advokatforening

Byens Netværk

Cren

SPROG

Dansk, engelsk og tysk 

UNDERVISNING, KURSER I BL.A.

Marie-Louise har igennem en årrække undervist inden for en bred vifte af sagsområder, særligt med fokus på fugt og skimmelsager og køberrådgivning hos:

ARTIKLER

Marie-Louise har forfattet en række artikler særligt med fokus på fugt og skimmelsvamp.

Marie-Louise er ligeledes flere gange interviewet til en række fagblade, aviser og tidsskrifter.

Endelig har Marie-Louise medvirket som ekspert i flere boligprogrammer.