Majse Jarlov

ADVOKAT, ASSOCIERERET PARTNER

Majse Jarlov

E-mail: mj@pplaw.dk
Mobil:  +45 25 24 51 68

Majse er specialiseret inden for udbudsretten og har en bred og alsidig profil, idet hun på daglig basis arbejder med klienter på tværs af byggebranchen. Hun har en mangeårig erfaring med at rådgive både  entreprenører og tekniske rådgivere om tilrettelæggelse af tilbudsgivning, samt strategisk deltagelse i offentlige  udbudsprocesser inden for især bygge- og anlægsområdet.

Desuden bistår hun bygherrerådgivere og offentlige myndigheder med udarbejdelse af udbudsstrategier, samt tilrettelæggelse og  gennemførelse af udbudspligtige anskaffelser.

Majse har en stor praktisk erfaring, idet hun ofte sidder med i maskinrummet hos klienten, hvor beslutningerne træffes og føres ud i livet.

UDDANNELSE

ARBEJDSOMRÅDER

Udbudsret
Erhvervsretlig rådgivning

MEDLEMSKABER

SPROG

Engelsk 
Nordiske sprog