Jesper Nørgaard

ADVOKAT, PARTNER

Jesper Nørgaard

Advokat (H)

E-mail: jn@pplaw.dk
Mobil:  +45 29 38 12 06

Jesper Nørgaard rådgiver primært inden for entreprise- og byggeretlige forhold.

Inden for entrepriseretten rådgiver Jesper Nørgaard bl.a. om AB 92, ABT 93, AB 18 og ABT 18 samt fører sager for domstolene og Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg.

I forbindelse med uoverensstemmelser i byggerierne, har Jesper Nørgaard stor erfaring med at løse disse tvister, både efter aflevering men i høj grad også løbende under byggeriet. Dette kan eksempelvis ske ved at få parterne i tale og undgå langvarige efterfølgende sagsforløb, og derved sikre entreprenørerne både tid og økonomi. Han har blandt andet været medvirkende til, at føre sager som hurtige afgørelse, uden om Voldgiftsnævnet, og nedsætte sagkyndige paneler, der løbende kan afklare uklarheder ved projektmaterialet og medvirke til at skabe fremdrift i byggeriet.

Jesper Nørgaard har desuden særlig erfaring med at bistå enten købere eller sælgere, med køb og salg af investeringsejendomme.

UDDANNELSE

Cand.jur. Århus Universitet 1998

ARBEJDSOMRÅDER

MEDLEMSKABER

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Dansk selskab for boligret

Det Danske Selskab for Byggeret

SPROG

Skandinaviske og engelsk