Hvad er et projektkøb?

Projektkøb er kendetegnet ved, at boligen sættes til salg inden den er opført. Ofte ligger overtagelsesdagen mere end 1 år ude i fremtiden.

Køber træffer sin beslutning om at købe en projektbolig på baggrund af sælgers salgsmateriale, og i nogen tilfælde har sælger tillige opført en prøvebolig.

Ovenstående – kombineret med at sælger i købsaftalen næsten altid tager forbehold for at ændre i byggeriets udformning og omfang, sammenholdt med at sælger forbeholder sig retten til at rykke overtagelsesdagen – gør, at man som projektkøber bør sætte sig ekstra grundigt ind i købsprocessen.

Hertil kommer, at købsaftalerne altid er udarbejdet af sælgers rådgiver og derfor sjældent er afbalancerede i forhold til både køber og sælger. Købsaftalerne tilgodeser næsten altid kun sælger.

Når man køber en projektlejlighed skal man således acceptere, at der en vis usikkerhed omkring, hvornår byggeriet afleveres, og hvordan det kommer til at se ud. Udenomsarealer færdiggøres ofte først lang tid efter overtagelsen af boligen, og er lejligheden en del af et større projekt, kan der gå mere end et år fra overtagelse af boligen til fællesarealer er færdiggjorte.

Selvom boligmarkedet i skrivende stund er rødglødende, bør man som projektkøber have in mente, at priserne også kan falde, og ingen kan spå om, hvordan ejendomsmarkedet udvikler sig om 1-2 år. Dette har særligt betydning for muligheden for at realkreditbelåne ejendommen med 80 %.

Inden man skriver under på købsaftalen, bør man undersøge lokalplanen for at få afklaret, hvordan området omkring ens bolig udvikles. Eksempler på at rækkehuse med tagterrasser kommer til at ligge i skygge af højhusbyggeri i ”baghaven” eller at udsigten til vandet begrænses ses af og til.

I forbindelse med overtagelse af boligen bør man altid medbringe sin egen byggesagkyndige, som kan bistå med at påtale fejl og mangler. En række købsaftaler giver køber mulighed for at holde tilbage i købesummen for evt. mangler. Desværre ses det ofte, at køber ikke har denne mulighed. I nogle tilfælde gøres køber ligefrem opmærksom på, at køber ikke selv kan rejse krav om mangler men i stedet skal kontakte ejerforeningen, som herefter skal påtale manglerne.

Sælger er ansvarlig for skjulte fejl og mangler i 10 år fra overtagelsesdagen. Ofte vil byggeriet blive gennemgået 1 og 5 år efter overtagelsesdagen, men man bør altid reklamere over mangler straks de er konstateret.

Sælger er ofte et selskab som er stiftet med det ene formål at agere sælger. Dette indebærer, at selskabet ikke har nogen aktivitet ud over at være sælger, hvorfor selskabet ofte lukkes ned nogle år efter overtagelsesdagen. Dette medfører, at evt. mangelkrav ikke kan rejses imod sælger men skal rejses over for entreprenøren. Eftersom der ikke foreligger nogen aftale mellem køber og entreprenøren, indebærer det, at købers muligheder for at påtale mangler ofte er begrænset til decideret byggesjusk. Køber er dog i vist omfang beskyttet via reglerne om obligatorisk byggeskadeforsikring, som dækker ejeren af boligen imod skader, der konstateres indtil 10 år efter overtagelsestidspunktet.

Hos Pind & Partnere har vi stor erfaring i at rådgive om projektkøb.

Læs også