På trods af tv-programmer der udstiller, hvor slemt det kan være at købe et hus med skimmelsvamp, er der fortsat mange købere, der vælger at købe en ejendom til flere millioner alene ud fra tilstandsrapporten, dvs. uden deres egen byggetekniske gennemgang af ejendommen.

Ofte hører vi historier om, at køberne har en ven eller en onkel, der er håndværker, som de har haft med ude og kigge på ejendommen.

Der er naturligvis håndværkere, som har forstand på fugt og skimmel og bygningskonstruktioner.

Det er imidlertid vores opfattelse, at det ikke altid er tilstrækkeligt at have en håndværker med ude og besigtige en ejendom.

Vores standardanbefaling er, at du som køber bør undersøge boligen grundigt med din egen byggesagkyndige inden, at du køber, og gerne en byggesagkyndig med erfaring i fugt og skimmelsager.

Det koster typisk kr. 4-5.000, hvis du skal have en dygtig byggesagkyndig ud for at gennemgå en ejendom grundigt, hvor du også kan få en e-mail med den byggesagkyndiges bemærkninger til de vigtigste forhold ved ejendommen. Selvom man typisk ikke får lov til at foretage destruktive indgreb, har dygtige rådgivere visse redskaber til at finde nogle fugtskader. Men ofte kræver det blot et godt kendskab til konstruktioner for at kunne advare om at købe nogle ejendomme.

Nogle byggesagkyndige vil også være i stand til at estimere udbedringsomkostninger, når det har interesse for køber.

Med dette udgangspunkt har du som køber et godt grundlag til at handle ejendommen.

Det er muligt, at den byggesagkyndige finder nogle skader, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. I så fald er du bekendt med skaden og kan ikke kræve den dækket af en ejerskifteforsikring efter handlens indgåelse. Min anbefaling er i så fald, at du forsøger at få sælger ned i pris.

Der er også muligt, at den byggesagkyndige gør dig opmærksom på en potentiel risiko for en skade i en konstruktionsdel på grund af bygningens alder og konstruktion, altså ikke en egentlig skade. Særligt i meget gamle bygninger kan der være risiko for opstigende fugt i konstruktionerne, fordi bygningen ikke efter datidens byggestik blev fugtsikret, som man gør i dag.

I disse situationer vil du kunne komme ud for, at du ikke kan få forholdet dækket under en ejerskifteforsikring, selvom du risikerer at stå med en udbedringsomkostning. Heller ikke, selvom det ikke står nævnt i tilstandsrapporten. For det er ikke i juridisk forstand en skade, der skal nævnes. Både fordi den er skjult. Men også fordi skaden er forventelig for ejendommens alder. På dette punkt går mange købere i vandet rent forventningsmæssigt.

Nogle vil så sige, at det kan være bedre ikke at vide for meget om ejendommen og så i stedet satse på, at en ejerskifteforsikring vil dække.

Hertil vil jeg blot sige, at det efter min opfattelse er langt bedre at sætte sig grundigt ind i, hvad du potentielt køber, så du også har muligheden for at springe fra handlen, hvis det viser sig, at der er for stor en risiko. En grundig drøftelse med din køberrådgiver vil kunne give et grundigt overblik over mulighederne for at få et forhold dækket af ejerskifteforsikring. Det kræver dog at din køberrådgiver har en vis byggeteknisk indsigt og erfaring med ejerskifteforsikringssager for at kunne vejlede dig bedst muligt.

At satse på at en ejerskifteforsikring dækker de skader, der måtte være, frem for en grundig bygningsgennemgang med den risiko, at du finder skader, der efterfølgende ikke kan dækkes, særligt hvis vi taler ældre bygninger, vil være at gamble med din økonomi og familie.

Et oplyst grundlag gør en forhandlingssituation nemmere, og man kan også bedre få en forventningsafstemning med sin bank om finansieringsbehovet til renoveringer efter overtagelsen af ejendommen.