Er havudsigt beskyttet efter naboretlige regler?

Det følger af de i praksis udviklede og uskrevne regler for naboretten, at en nabo alene skal tåle, hvad man med rimelighed må finde sig i, hvilket konkret afgøres ud fra en proportionalitetsvurdering, og set i lyset af den almindelige samfundsudvikling, ulempens karakter, væsentlighed og påregnelighed. Hvad man med rimelighed

Læs mere »

MARTS MÅNEDS NYHEDS – PIP fra MAJSE JARLOV – STORT og småt inden for udbudsretten

Vidste du, at……..- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort sin ”Vejledning om vurdering af pålidelighed” Som bekendt skal offentlige bygherrer ved udbud offentliggjort efter 1. januar 2023 indhente en vejledende pålidelighedsvurdering fra Konkurrence- og Forbruger-styrelsen, når en tilbudsgiver, der står til at skulle vinde udbuddet, er omfattet af en udelukkelsesgrund i

Læs mere »

I disse, for vort land, så alvorlige tider…. (citat: Michael Falch) …er vi hos Pind & Partnere, trods svære tider, glade for den udvikling, som vores advokatfirma har været igennem det seneste år. Vi har udvidet vores medarbejderstab i løbet af 2022 således, at vi nu er 14 personer i

Læs mere »
Ikke flere artikler