Konkurs i entrepriseforholdet – hvad betyder det for dig?

Konkurs i entrepriseforholdet – hvad betyder det for dig? Entreprenørvirksomheder over hele landet rammes i øjeblikket af stigende materialepriser, svækkede forsyningskæder og mangel på arbejdskraft, og det kan i værste fald føre til, at nogle af virksomhederne må dreje nøglen om. I denne artikel kan du først få et overblik

Læs mere »

Har du styr på din dokumentation for ekstraarbejder?

Af advokatfuldmægtig Cecilie Jensen Det sker ikke sjældent, at der under byggeprocessen opstår uenighed imellem bygherren og entrepre­nøren om berettigelsen af betalingskrav som følge af ekstraarbejder. Selvom skriftlighed ikke er en forudsætning for entreprenørens ret til betaling som følge af ekstraarbejder, kan skriftlighed have en afgørende betydning for muligheden for

Læs mere »

Voldgiftsretten ændrer hurtig afgørelse

Af advokat Anders Troelsen Med AB 18 er der givet byggeriets parter mulighed for en såkaldt hurtig afgørelse i visse typer af sager. Afgørelsen er bindende for parterne, medmindre den inden 8 uger indbringes for Voldgiftsretten. I den konkrete sag havde en bygherre (almen boligforening) indgået aftale med en entreprenør

Læs mere »

Kom godt igennem dit offentlige byggeri uden konflikter

Kom godt igennem dit offentlige byggeri uden konflikter Så nemt kan det gøres med proaktiv konfliktløsning! Majse Jarlov og Marie-Louise Pind Proaktiv konfliktløsning – hvorfor? Konflikter i byggebranchen koster årligt 2,2 mia. kr. Det svarer til 22 % af branchens årlige resultat efter skat! Dertil kommer naturligvis de indirekte omkostninger

Læs mere »
Ikke flere artikler