Hvornår er det et godt tidspunkt at sælge en andelsboligejendom Efter flere måneders forhandling har Regeringen besluttet at ændre boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Det betyder bl.a. at en investor, der køber en boligejendom, ved lejerens fraflytning først må modernisere lejligheden efter 5 år og først herefter må hæve huslejen. Hvilken betydning har det så […]Læs mere

I det nye AB18 regelsæt indenfor bygge og anlæg er mediation obligatorisk under en voldgiftssag, når blot én af de stridende parter ønsker det. For dem, der bakker op om mediation som en god konfliktløsningsmodel, er det godt nyt. Kort fortalt, er mediation en moderne konfliktmæglingsmetode, hvor parterne selv løser konflikten. Processen faciliteres af en […]Læs mere

Pind & Parterne, ved advokat Marie-Louise Pind har bistået en forsikringstager med at få medhold i, at et forsikringsselskab ikke kan halvere erstatningen med henvisning til afskrivningsreglerne i lovbekendtgørelsen fra 2012 om dækningsomfanget i ejerskifteforsikringssager. Siden indførelsen af faste afskrivningsregler for beskadigede bygningsdele, har Frida Forsikring praktiseret disse regler ud fra en forkert antagelse om, […]Læs mere

Mange virksomheder benytter sig af forsikringsmæglere til at afdække virksomhedens risici og sikre, at der tegnes de rigtige forsikringer. Pind & Partnere har i to retssager bistået virksomheder, som ikke var tilfredse med det arbejde, som forsikringsmægleren havde udført. I begge sager havde virksomhederne fået afslag på forsikringsdækning, og spørgsmålet var herefter, om forsikringsmægleren havde […]Læs mere

Forsikringer, både private og erhvervsforsikringer er et område, der er underlagt en stor konkurrence. De forskellige selskaber laver alle markante markedsføringstiltag for at skaffe nye kunder. I den forbindelse reklameres med store besparelser ved skift af forsikringsselskab. Der vil for entreprenører ofte være besparelser ved skift af forsikringsselskab, men besparelsen kan vise sig at have […]Læs mere

  1.1 Intern persondataansvarlig Vores interne persondataansvarlige er advokat Anders Troelsen. 1.2 Personoplysninger Hos Pind & Partnere behandler vi overordnet set ikke “følsomme personoplysninger”. Dog kan der i enkelte forsikringssager være brug for indhentelse af helbredsoplysninger. 1.3 Opbevaring Hos Pind & Partnere opbevarer vi som udgangspunkt sagerne i 10 år, hvorefter de slettes. Under den […]Læs mere

Udkastene til den nye AB-pakke er nu sent i høring. Pakken omfatter i første omgang alene en revision af ABR 89 og AB 92 i erhvervsforhold. Der vil senere komme udkast til en revision af ABT 93. Der endvidere komme appendiks om de særlige aftaleformer projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamentsbestemmelser. Der vil endelig komme forenklede […]Læs mere

 I 00’erne var det utrolig populært med sortglaserede tagsten. Dog viste det sig hurtigt, at de glaserede tegl gav en række genskinsgener for naboer, som i visse tilfælde kan sammenlignes med ”at have en lampe lige i hovedet”, som skønsmanden i sagen formulerede det. Højesteret har i for nyligt afsagt dom vedrørende den såkaldte naboretlige tålegrænse for […]Læs mere

Når en entreprenør giver tilbud på en opgave på baggrund et udbudsmateriale, er det et krav at materialet er klart beskrevet. Hvis det er tilfældet, er entreprenøren bundet af sit tilbud. Er udbudsmaterialet derimod uklart, vil entreprenøren omvendt kunne anføre at en given ydelse er en del af udbudsgrundlaget. Hvornår foreligger der en sådan uklarhed i udbudsgrundlaget, at entreprenøren med […]Læs mere