Specialistadvokat, Associeret partner

Steen Krabbe-Sørensen

Møderet for Landsret

E-mail: sk@pplaw.dk
Mobil:  +45 40 27 60 27

Steen rådgiver private virksomheder og offentlige myndigheder i entreprise- og udbudsretlige spørgsmål. Rådgivningen retter sig mod entreprenører og tekniske rådgivere, men også bygherrer.

Steen tilbyder juridisk bistand både før, under og efter byggeprocessen. Steen har erfaring med rets- og voldgiftssager samt syns- og skønssager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Desuden rådgiver Steen offentlige og private klienter om udbudsretlige spørgsmål.

Endelig afholder Steen kurser i entreprise- og udbudsret.

UDDANNELSE

Cand.jur. Århus Universitet 1999

MEDLEMSKABER

  • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
  • Dansk Forening for Udbudsret
  • Det Danske Selskab for Byggeret

SPROG

Skandinaviske, engelsk og tysk