Carsten Lang-Jensen

ADVOKAT, PARTNER

Carsten Lang-Jensen

Møderet for Højesteret
E-mail: clj@pplaw.dk
Mobil:  +45 40 53 80 42

Carsten har mere end 20 års erfaring inden for alle områder af entreprise- og udbudsretten. Carsten har bistået i forbindelse med EU-udbud over opførelse og renovering af almene boliger, plejehjem, ungdomsboliger, ældreboliger, rådhuse og andre kommunale anlæg samt ført klagenævnssager herom.

Carsten har endvidere rådgivet og ført en række voldgifts- og skønssager om større erhvervsbyggerier, opførelse af forskellige almene boliger, opførelse af andels- og ejerforeninger og større sportshaller.

Carsten underviser jævnligt inden for entreprise og udbud.

UDDANNELSE

Cand.jur. Københavns Universitet 1990

MEDLEMSKABER

  • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
  • Det Danske Selskab for Byggeret.
  • Dansk forening for udbudsret

SPROG

Dansk, engelsk, tysk og fransk.

UNDERVISNING, KURSER I BL.A.

  • Byggecentrum
  • Advokatuddannelsen
  • Ekstern lektor i kursusfaget Byggeret på Københavns Universitet 1995-2001,
  • Diverse entrepriseretlige og udbudsretlige kurser.

ARTIKLER

  • TBB 1998.43-45 Entreprenørens forceringspligt