Fra glaskontorhus i Hellerup til københavnerlejlighed i City – livet som advokat hos Pind & Partnere

Af advokat Majse Jarlov, associeret partner

Den 1. september 2021 startede jeg som associeret partner hos advokatfirmaet Pind & Partnere for at styrke kontorets speciale inden for udbudsret. Jeg kom fra en stilling som advokat hos et større advokatfirma.

Baggrunden for mit jobskifte – jeg var absolut ikke jobsøgende!

Pind & Partnere var egentlig på jagt efter en klassisk entrepriseadvokat. Et rekrutteringsbureau fik dog alligevel mig i søgelyset. Jeg var absolut ikke jobsøgende, men da jeg er nysgerrig af natur, takkede jeg alligevel ja tak til at tage en uformel samtale med partner Marie-Louise Pind. Den samtale har jeg aldrig fortrudt, da den blev startskuddet til en ny og spændende rejse i min advokatkarriere.

Jeg har igennem min karriere været ansat på en række forskellige advokatkontoret i københavnsområdet. Fra mit første møde med Pind & Partnere kunne jeg tydeligt mærke, at kontoret skilte sig markant ud på en enestående måde.

Når man fornemmer en stemning, som er god, kan det være vanskeligt præcist at definere, hvad der lige netop er årsag til den gode fornemmelse. Den følelse som jeg hurtigt fornemmede og siden hen har fået bekræftet er tilstedeværelsen af en stærk faglighed, høj grad af personligt engagement, bevægelsesfrihed, positiv energi og en autentisk og ægte stemning af fællesskab og solidaritet. På det tidspunkt gik det pludselig op for mig, at jeg faktisk var jobsøgende; nemlig jobsøgende til en stilling hos Pind & Partnere!

Fra lille betydningsløs fisk på et stort kontor til stor indflydelsesrig fisk på et lille kontor

Efter at have været beskæftiget i advokatbranchen i mere end 20 år har jeg gentagne gange oplevet, hvor svært det kan være at gøre sig gældende og trænge igennem ”muren” af andre advokater og partnere. Konkurrencen om at løse de interessante sager og derved komme op ad karrierestigen er typisk benhård, og det kan være en sej, opslidende og ikke mindst ensom kamp at spille sig selv god i et sådant forum.

På et kontor som Pind & Partnere er alle medarbejdere synlige og betydningsfulde. Det er nemt at komme til orde af den simple grund, at taletiden skal fordeles mellem færre kollegaer. Hos Pind & Partnere har jeg derfor fået en enestående mulighed for at være med til at påvirke den spændende udvikling, som kontoret er midt i. Jeg har nemt ved at slå igennem med mine idéer og tanker, hvilket jeg oplever som en stor fordel. Samtidig har jeg en klar følelse af, at jeg er en betydningsfuld medarbejder, og at jeg ligesom mine øvrige kollegaer er en vigtig brik, som er nødvendig for at kontoret kan fungere optimalt. Den tanke er stærkt motiverende for mig.

Det kollegiale fællesskab

Arbejdet som advokat stiller naturligvis altid store krav til ens faglige færdigheder. Det er min erfaring, at de personlige egenskaber spiller en større rolle på et kontor som Pind & Partnere sammenlignet med de store advokatkontorer. Med en forholdsvis lille organisation besidder hver enkelt medarbejder særlige og unikke kompetencer, som er nødvendige for at kunne drive vores forretning. Vi har derfor en høj afhængighed af hinanden, som kommer til udtryk på tværs af titel, alder og spidskompetencer.

Min glæde ved at arbejde hos Pind & Partnere er i høj grad båret af, at mine kollegaer er engagerede og drevet af at lykkes i et fællesskab, hvor vi alle gør os umage, spiller hinanden gode og engagerer os i forhold til hinanden; både fagligt og i høj grad også personligt/socialt. Denne arbejdsglæde smitter utvivlsom af, når vi løser opgaver for vores klienter. 

Jeg har fået et nært arbejdsfællesskab med alle mine kollegaer – både dem jeg konkret løser sager sammen med men også mine øvrige kollegaer. Kontorets begrænsede størrelse betyder, at det er muligt at have en løbende dialog og god kontakt med alle mine kollegaer. I et sådant forum er det nemt at række ud til fællesskabet, hvis jeg har brug for hjælp, ligesom det er nemt at tilbyde hjælp, som kan gøre en forskel for en kollega. Det oplever jeg som en helt klar gevinst.

Fokus på arbejdsglæde og personlige egenskaber

Jeg har igennem min mangeårige ansættelse på større advokatkontorer været vant til hovedsageligt at fokusere på løsningen af faglige opgaver, som har udgjort det altoverskyggende evalueringsparameter for min præstation.

Hos Pind & Partnere har vi naturligvis også et stort fokus på at drive en økonomisk rentabel og succesfuld forretning. Samtidig anerkender kontoret, at vejen til succes er båret af trivsel hos medarbejderne og et godt arbejdsmiljø; et arbejdsmiljø som vi alle har et ansvar for at bidrage positivt til. Følelsen af at ikke blot min debiteringsevne men også mine personlige egenskaber som en ansvarlig og solidarisk kollega tæller, sætter jeg enorm stor pris på.

Desuden er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at vores fokus på både faglige og personlige/sociale kompetencer er helt afgørende for, at vi som kontor kan skille os ud fra mængden og dermed til stadighed kan tiltrække/fastholde dygtige kollegaer og få overdraget ansvaret for løsningen af udfordrende juridiske opgaver.

Har du husket at igangsætte opvaskemaskine og slå alarmen til, inden du går?

Hos Pind & Partnere har vi en begrænset servicefunktion, idet stor set alle administrative opgaver varetages in-house af kontorets 2 enestående og uundværlige sekretærer-problemknusere-og-meget-mere-kollegaer. Det betyder også, at alle medarbejdere har en aktiv rolle i forhold til at hjælpe til med at løse mindre praktiske opgaver.

Jeg har lige skullet vænne mig til, at det hos Pind & Partnere også vægtes højt, at vi som medarbejdere generelt bidrager med løsningen af praktiske opgaver som f.eks. samling af nye kontormøbler eller bordtennisbord/bordfodbold, ligesom sidste mand skal huske at slukke lyset, igangsætte opvaskemaskinen og tilkoble alarmen m.m.

Fordelen ved en lille organisation er, at der er en stor lydhørhed over for forslag og nye initiativer, idet (stort set!) alle initiativer i forhold til drift, udvikling, rekruttering og afholdelse af sociale arrangementer m.m. tages imod af ledelsen med glæde.

-oo0oo-

Jeg glæder mig hver dag over, at jeg tog springet og turde skifte fra det store forkromede advokatkontor i Tuborg Havn til det familiære københavnerkontor i Sjæleboderne!